Информационна система на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

Публичен регистър на Декларациите по чл. 15 от ЗЗБУТ

Търсене
Търсене Изчисти
Година Валидност Входящ номер Наименование ЕИК/БУЛСТАТ Адрес Законен представител
2016 -/- ВХ17252609 / 25.05.2017 ЛАЙФМЕДИКА ЕООД 200900457 гр. Плевен ПК 5800, АСЕН ХАЛАЧЕВ 9 ДЕСИСЛАВА ЦВЕТАНОВА ЦВЕТАНОВА
2016 -/- ВХ17252306 / 23.05.2017 КАТЯ 2015 ООД 203779288 гр. Хасково ПК 6300, БАДЕМА 2 вх.А ет.12 КАТЯ АТАНАСОВА ДАНЧЕВА
2009 -/- ЗД - - 03311/09.06.10 г. Хот Рийл ООД 148083697 гр. Варна ПК 9000, Доктор Пискюлиев 12 вх.1 ет.5 ет.25 Тодор Иванов Стоянов
2016 -/- ВХ17252479 / 25.05.2017 ОУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ 108503225 с. Тихомир ПК 6898, М Палаузов 6 Валентин Маринов Узунов
2016 -/- ВХ17252279 / 23.05.2017 ЕТ МАРИЙКА КОЦЕВА 202928989 гр. Червен бряг ПК 5980, ПОБЕДА бл.4 вх.В ет.5 ет.63
2009 -/- ЗД - - 03300/09.06.10 г. Роял Инвест ЕООД 103806292 гр. Варна ПК 9000, Македония 93 ет.1 ет.1 Петър Георгиев Дилов
2016 -/- ВХ17252507 / 25.05.2017 ОЗИ МИЛК ЕООД 175295761 гр. Димитровград ПК 6400, Г.С.РАКОВСКИ 47 ПЕНКА ВЪЛЧЕВА ХАСКОВО
2016 -/- ВХ17252287 / 23.05.2017 ЕТ ГРАФИТ ДИЗАЙН - БОНКА ЛАЗАРОВА 126622708 гр. Хасково ПК 6300, ВИТОША 1 вх.Б ет.25 БОНКА ХРИСТОВА ЛАЗАРОВА
2011 -/- ЗД - 30 - 00167/15.03.12 г. Автосвят,ООД 127635078 гр. Шумен ПК 9700, Селиолу 27 ет.4 ет.10 Йордан Атанасов Георгиев
2016 -/- ВХ17252512 / 25.05.2017 СЕЛИНА 1111 ЕООД 203636589 гр. Търговище ПК 7700, цар освободител 36 ЕХЛИМАН РЕМЗИЕВ ЕХЛИМАНОВ
2016 -/- ВХ17252300 / 23.05.2017 ЕТ Славейко Казълов 836163968 гр. Симеоновград ПК 6490, Алеко Константинов 21-23 вх.А ет.5 ет.21 Славейко Георчев Казълов
2009 -/- ЗД - - 03341/09.06.10 г. Последен Дар 99 ДЗЗД 103886588 гр. Варна ПК 9000, Тополи гробище Тополи 0 Ерол Еюбов Шефкетов
2016 -/- ВХ17252341 / 25.05.2017 Оригинал -спорт ЕООД 203031572 гр. Хасково ПК 6300, В.Левски 35 вх.В ет.7 ет.84 Диана Дамянова Делчева
2010 -/- ЗД - 30 - 00165/14.04.11 г. Кадрие Джелил Хасан 6307025430 с. Захари Стояново ПК 7842, Георги Димитров 16 Кадрие Джелил Хасан
2016 -/- ВХ17252340 / 25.05.2017 ЕТ "Екатерина-Бистра Славова" 128605262 гр. Ямбол ПК 8607, Христо Ботев бл.1 вх.В ет.31 Бистра Вълчева Славова
2009 -/- ЗД - - 03304/09.06.10 г. Авангард Ентертеймънт ЕООД 148066121 гр. Варна ПК 9000, Младост бл.103 вх.1а ет.3 ет.4 Павел Христов Крачунов
2016 -/- ВХ17252398 / 25.05.2017 ЕТ ФЕЯ-ФЕРИЗЕ ШАБАН-Ш.МЕХМЕД 126721752 гр. Хасково ПК 6300, бл.- ЗАЙЧАР 61 вх.- ет.- ет.- ШАБАН МУСТАФА МЕХМЕД
2016 -/- ВХ17252275 / 23.05.2017 Дюд Кънстръкшън ЕООД 202938848 гр. Бургас ПК 8000, Ст.Стабмолов 120 ет.2 ет.206 Пиетър Маринус Пруус
2009 -/- ЗД - - 03322/09.06.10 г. Топ Пропъртис-1 АД 200662618 гр. Варна ПК 9000, Никола Вапцаров 3 ет.4 ет.8 Николай Сотиров Георгиев
2016 -/- ВХ17252376 / 25.05.2017 ЕТ "Кънчо Кънчев - 123" 040026451 гр. Попово ПК 7800, Гагарин 11 ет.6 ет.18 Кънчо Георгиев Кънчев
първа предишна 1 от 30864 стр  следваща последна