Информационна система на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

Публичен регистър на Декларациите по чл. 15 от ЗЗБУТ

Търсене
Търсене Изчисти
Година Валидност Входящ номер Наименование ЕИК/БУЛСТАТ Адрес Законен представител
2010 -/- ЗД - 30 - 00165/14.04.11 г. Кадрие Джелил Хасан 6307025430 с. Захари Стояново ПК 7842, Георги Димитров 16 Кадрие Джелил Хасан
2016 -/- ВХ17297426 / 06.11.2017 ЗКПУ"Пладородие" 114046610 с. Драгаш войвода ПК 5952, ул."Петър Велчев" 71
2009 -/- ЗД - - 03304/09.06.10 г. Авангард Ентертеймънт ЕООД 148066121 гр. Варна ПК 9000, Младост бл.103 вх.1а ет.3 ет.4 Павел Христов Крачунов
2016 -/- ВХ17299531 / 14.11.2017 "БИЛДИМЕКС" ООД 175140273 гр. София ПК 1680, Борово Топли дол 1А ет.3 ет.5 Йорданка Спасова Рабаджийска
2009 -/- ЗД - - 03311/09.06.10 г. Хот Рийл ООД 148083697 гр. Варна ПК 9000, Доктор Пискюлиев 12 вх.1 ет.5 ет.25 Тодор Иванов Стоянов
2017 -/- ВХ17299139 / 13.11.2017 ПЛАЧКОВ 9293 ЕООД 204595622 гр. Пловдив ПК 4004, ХР.БОТЕВ СЛАВЕЕВИ ГОРИ 25 ет.7 ет.19 ГЕРГАНА МАРКОВА КУЩИНАРОВА
2009 -/- ЗД - - 03341/09.06.10 г. Последен Дар 99 ДЗЗД 103886588 гр. Варна ПК 9000, Тополи гробище Тополи 0 Ерол Еюбов Шефкетов
2016 -/- ВХ17300984 / 20.11.2017 Дамикра ЕООД 203909486 гр. Търговище ПК 7700, "Република" 9 Росица Димитрова Кралева
2016 -/- ВХ17295170 / 27.10.2017 НЕЛИ-208 ЕООД 201645582 гр. Русе ПК 7000, ХАДЖИ ДИМИТЪР 18 НЕЗИХА АЛИ ИЛИЯЗ
2009 -/- ЗД - - 03322/09.06.10 г. Топ Пропъртис-1 АД 200662618 гр. Варна ПК 9000, Никола Вапцаров 3 ет.4 ет.8 Николай Сотиров Георгиев
2016 -/- ВХ17301539 / 22.11.2017 ЮНИТРЕЙД КОЛОР ЕООД 131479247 гр. София ПК 1330, ГЮЕШЕВО 83 МИРОСЛАВ НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ
2016 -/- ВХ17295174 / 27.10.2017 175229220 гр. София ПК 1326, Обеля 2 Илия Георгов 1 Евтим Божилов Славков
Александър Христов Нелков
Юлиан Алексиев Леков
Валентин Митов Асенов
2011 -/- ЗД - 30 - 00167/15.03.12 г. Автосвят,ООД 127635078 гр. Шумен ПК 9700, Селиолу 27 ет.4 ет.10 Йордан Атанасов Георгиев
2016 -/- ВХ17302272 / 23.11.2017 "ММ 1309" ЕООД 203041666 гр. Казанлък ПК 6100, Отец Паисий 4 ет.1 ет.1 Мая Стефанова Панова
2016 -/- ВХ17295552 / 30.10.2017 Актуал Сиси ЕООД 202309702 гр. Плевен ПК 5800, Дружба бл.314 Силвия Вълковска
2009 -/- ЗД - - 03300/09.06.10 г. Роял Инвест ЕООД 103806292 гр. Варна ПК 9000, Македония 93 ет.1 ет.1 Петър Георгиев Дилов
2016 -/- ВХ17299888 / 15.11.2017 ТОМОВ КОНСУЛТ - СИТ ЕООД 202579007 гр. Казанлък ПК 6100, бл.66 23 ТИ ПШП вх.Б ет.8 ет.48 СТОЯН ИВАНОВ ТОМОВ
2016 -/- ВХ17295088 / 27.10.2017 СРС на КТ "Подкрепа" 123660251 гр. Казанлък ПК 6100, Славянска 10 Цветанка Цакова Пискова
2016 -/- ВХ17304401 / 03.12.2017 КРИСИ Д и Н ЕООД 203909568 гр. Бургас ПК 8018, Зорница бл.77 ет.1 Николай Асенов Раев
2016 -/- ВХ17297068 / 03.11.2017 АВГУСТА САТ ТВ ЕООД 123626822 гр. Стара Загора ПК 6000, бл.12 ОХРИД ет.2 ет.5 ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
първа предишна 1 от 31222 стр  следваща последна