Информационна система на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

Публичен регистър на Декларациите по чл. 15 от ЗЗБУТ

Търсене
Търсене Изчисти
Година Валидност Входящ номер Наименование ЕИК/БУЛСТАТ Адрес Законен представител
2010 -/- ЗД - 30 - 00165/14.04.11 г. Кадрие Джелил Хасан 6307025430 с. Захари Стояново ПК 7842, Георги Димитров 16 Кадрие Джелил Хасан
2016 -/- ВХ17290103 / 05.10.2017 РОКСОС ЕООД 202522006 гр. София ПК 1618, Иван Сусанин 12 Румен Руменов Тодоров
2009 -/- ЗД - - 03304/09.06.10 г. Авангард Ентертеймънт ЕООД 148066121 гр. Варна ПК 9000, Младост бл.103 вх.1а ет.3 ет.4 Павел Христов Крачунов
2016 -/- ВХ17290892 / 10.10.2017 БОДУ ООД 130068321 гр. София ПК 1407, ЛОЗЕНЕЦ БИГЛА 2 ТИХОМИР ТОДОРОВ ТОТОВ
2011 -/- ЗД - 30 - 00167/15.03.12 г. Автосвят,ООД 127635078 гр. Шумен ПК 9700, Селиолу 27 ет.4 ет.10 Йордан Атанасов Георгиев
2016 -/- ВХ17293185 / 19.10.2017 НЧ"ПРОСВЕТА-1911г." 000804282 гр. Гълъбово ПК 6285, "В.Левски" Мадара 1 Иванка Димитрова Тенева
2016 -/- ВХ17290074 / 05.10.2017 БОНИКО ПРОПЪРТИЙС 175304420 гр. София ПК 1616, АЛЕКСАНДЪР ПУШКИН 84 ет.1 ет.1 НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ СТОЯНОВ
2009 -/- ЗД - - 03341/09.06.10 г. Последен Дар 99 ДЗЗД 103886588 гр. Варна ПК 9000, Тополи гробище Тополи 0 Ерол Еюбов Шефкетов
2017 -/- ВХ17291639 / 12.10.2017 Техноремонт Инженеринг ООД 204238385 гр. Варна ПК 9001, Дрин 10 ет.1 ет.60 Георги Любомиров Цветков
2016 -/- ВХ17289228 / 03.10.2017 ЕТ Гесрги Станчев 5902037525 гр. Стара Загора ПК 6000, бл.58 Стефан Сливков ет.2 ет.8 Георги Иванов Станчев
2009 -/- ЗД - - 03322/09.06.10 г. Топ Пропъртис-1 АД 200662618 гр. Варна ПК 9000, Никола Вапцаров 3 ет.4 ет.8 Николай Сотиров Георгиев
2016 -/- ВХ17292610 / 17.10.2017 СЕ АЙ ГРУП ЕООД 201366497 гр. Стара Загора ПК 6000, Славянски 47 ет.4 ет.52 Есмерай Руфкиева Байрямова
2016 -/- ВХ17289921 / 05.10.2017 АУРА ГЛОБАЛ ЕООД 203355574 гр. Стара Загора ПК 6000, П. ПАРЧЕВИЧ 2 вх.В ет.73 АНГЕЛИКА САВА ТЕОХАРИДУ
2009 -/- ЗД - - 03300/09.06.10 г. Роял Инвест ЕООД 103806292 гр. Варна ПК 9000, Македония 93 ет.1 ет.1 Петър Георгиев Дилов
2015 2016 ВХ17291240 / 11.10.2017 Билд Инвест Корп АД 131240628 гр. София ПК 1680, Пирински проход 43 Таня Йорданова Атанасова
2016 -/- ВХ17288605 / 29.09.2017 ВИП ГРУП 93 ЕООД 201608057 гр. Първомай ПК 4270, Han Krum 31 Георги Иванов Христозов
2009 -/- ЗД - - 03311/09.06.10 г. Хот Рийл ООД 148083697 гр. Варна ПК 9000, Доктор Пискюлиев 12 вх.1 ет.5 ет.25 Тодор Иванов Стоянов
2016 -/- ВХ17290947 / 10.10.2017 "МЕМО - 2001" ЕООД 200106258 с. Калоянци ПК 6675, . . 147 Гюнай Мехмед Садък
2016 -/- ВХ17293424 / 20.10.2017 Дар-Колеви ЕООД 203719437 с. Бояджик ПК 8640, Независима България 18 Николай Господинов Колев
2016 -/- ВХ17290101 / 05.10.2017 МАРАДИ 8789 ЕООД 202221490 гр. София ПК 1231, Свобода бл.36 вх.Г ет.3 ет.62 Димитър Георгиев Димитров
първа предишна 1 от 31221 стр  следваща последна