Информационна система на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

Специален регистър на колективните трудови договори

Търсене
Търсене Изчисти
Входящ номер Договор номер Страни, подписали Колективния трудов договор Дата на влизане в сила Срок (месеци)
КТД18000142 / 02.02.2018 3 Работодателски организации: СЪЮЗ НА ПИВОВАРИТЕ В Р БЪЛГАРИЯ | Синдикати: Синдикат на производителите на бира, храни и напитки - КНСБ;Федерация "Хранителна и питейна промишленост" - Подкрепа 30.01.2018 24
/ n/a 2 Работодателски организации: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД | Синдикати: Федерация "Енергетика" - КТ Подкрепа;НЕЗАВИСИМА СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ;НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ 01.01.2018 24
КТД18000004 / 02.01.2018 1 Работодателски организации: Министерство на отбраната | Синдикати: Федерация на независимите синдикати от отбраната "Българска армия";НС "Отбрана" към КТ "Подкрепа" 01.01.2018 24
КТД17001093 / 17.11.2017 11 Работодателски организации: Държавно предприятие "Български спортен тотализатор" | Синдикати: ФНСДУО;Синдикат на административните служители-Подкрепа 01.10.2017 24
КТД17001042 / 30.10.2017 10 Работодателски организации: Изпълнителна агенция "Борба с градушките" | Синдикати: Федерация на независимите синдикати от земеделието 30.10.2017 24
КТД17000952 / 03.10.2017 9 Работодателски организации: Агенция по заетостта | Синдикати: ФНСДУО;Синдикат на административните служители-Подкрепа 29.09.2017 24
КТД17000818 / 19.07.2017 7 Работодателски организации: Българска национална телевизия | Синдикати: 27.06.2017 24
КТД17000796 / 11.07.2017 6 Работодателски организации: Национална Здравноосигурителна Каса | Синдикати: Синдикат на административните служители-Подкрепа;Федерация на синдикатите в здравеопазването 30.06.2017 24
КТД17000686 / 09.06.2017 5 Работодателски организации: Агенция "Пътна инфраструктура"-Централна администрация | Синдикати: Федерация "Строителство, индустрия и водоснабдяване"-Подкрепа;Федерация на независимите строителни синдикати 08.06.2017 24
КТД17000651 / 30.05.2017 4 Работодателски организации: Център за оценка на риска по хранителната верига | Синдикати: Федерация на независимите синдикати от земеделието 28.04.2017 24
КТД17000578 / 05.05.2017 3 Работодателски организации: Българска асоциация на металургичната индустрия | Синдикати: Синдикална Федерация "Металици";национална федерация "Металургия"-Подкрепа 04.11.2016 24
КТД17000381 / 16.03.2017 2 Работодателски организации: СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГ.БРАНШОВА КАМАРА НА ТЪРГ.ДРУЖЕСТВА ОТ ПРОУЧВАНЕТО ,ДОБИВА И ПРЕРАБОТКАТА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ/БЪЛГАРСКА МИННА КАМАРА"/ | Синдикати: Федерация на независимите синдикати на миньорите - КНСБ;Синдикална миньорска федерация - Подкрепа 26.01.2017 24
КТД17000044 / 16.01.2017 1 Работодателски организации: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ | Синдикати: Национална федерация "Земеделие и горско стопанство" - КТ Подкрепа 01.01.2017 24
/ n/a 20 Работодателски организации: НОИ | Синдикати: Синдикат на административните служители-Подкрепа;ФНСДУО 25.09.2016 24
/ n/a 19 Работодателски организации: Министерство на здравеопазването | Синдикати: Федерация на синдикатите в здравеопазването;Медицинска федерация "Подкрепа" 10.10.2016 24
КТД16000832 / 04.10.2016 18 Работодателски организации: Българска Агенция по Безопасност на Храните - ЦУ | Синдикати: Федерация на независимите синдикати от земеделието;Национална федерация "Земеделие и горско стопанство" - КТ Подкрепа 30.05.2016 24
КТД16000752 / 01.09.2016 17 Работодателски организации: БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ | Синдикати: Сдружение Българска Професинална Футболна Лига;АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ФУТБОЛИСТИ 01.09.2016 24
КТД16000747 / 30.08.2016 16 Работодателски организации: Сдружение "Българска браншова камара по електронна промишленост и информатика" | Синдикати: Национална федерация "Техническа индустрия, наука, информатика";Синдикална федерация на организации от електрониката, машиностроенето и информатиката 05.08.2016 24
КТД16000660 / 22.07.2016 15 Работодателски организации: Сдружене Българска браншова камара Пътища | Синдикати: Федерация "Строителство, индустрия и водоснабдяване"-Подкрепа;Федерация на независимите строителни синдикати 18.07.2016 24
КТД16000640 / 18.07.2016 14 Работодателски организации: Държавна агенция "Архиви" | Синдикати: ФНСДУО;Федерация "Култура" - КТ Подкрепа 11.07.2016 24
първа предишна 1 от 2 стр  следваща последна