Информационна система на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

Специален регистър на колективните трудови договори

Търсене
Търсене Изчисти
Входящ номер Договор номер Страни, подписали Колективния трудов договор Дата на влизане в сила Срок (месеци)
КТД19001001 / 21.10.2019 11 Работодателски организации: Изпълнителна агенция "Борба с градушките" | Синдикати: БРАНШОВИЯ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ НА ИА „БОРБА С ГРАДУШКИТЕ” КЪМ ФНСЗ - КНСБ 21.10.2019 24
КТД19000998 / 18.10.2019 10 Работодателски организации: Агенция "Пътна инфраструктура"-Централна администрация | Синдикати: Синдикат "Пътно дело"-Съюз на транспортните синдикати в България;Федерация "Строителство, индустрия и водоснабдяване"-Подкрепа 19.10.2019 24
КТД19000994 / 18.10.2019 9 Работодателски организации: Агенция за социално подпомагане | Синдикати: ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ ОТ ДЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИИ;Синдикат на административните служители-Подкрепа 01.01.2020 24
КТД19000952 / 01.10.2019 8 Работодателски организации: Агенция по заетостта | Синдикати: ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ ОТ ДЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИИ;Синдикат на административните служители-Подкрепа 29.09.2019 24
КТД18000192 / 15.02.2018 4 Работодателски организации: МВР | Синдикати: СИНДИКАЛНО СДРУЖЕНИЕ"ЗАЩИТА"-МВР 26.07.2019 10
КТД19000883 / 14.08.2019 7 Работодателски организации: Национална здравно-осигурителна каса | Синдикати: Синдикат на административните служители-Подкрепа;Федерация на синдикатите в здравеопазването 13.08.2019 24
КТД19000858 / 02.08.2019 6 Работодателски организации: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА; Българска асоциация на работодателите в областта на културата | Синдикати: Независима синдикална федерация "Култура";Федерация "Култура" - КТ Подкрепа 16.09.2019 24
КТД19000772 / 02.07.2019 5 Работодателски организации: Българска национална телевизия | Синдикати: СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛЕН МЕДИЕН СИНДИКАТ /НМС/ "ТЕХНИКА"";СДРУЖЕНИЕ "СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ТЕЛЕВИЗИОННИ РАБОТНИЦИ-89";ЖД КЪМ "СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ" ;Национален радио-телевизионен синдикат;БС КЪМ ГЕНЕРАЛНА ЦЕНТРАЛА НА БРАНШОВИ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ 27.06.2019 12
/ n/a 4 Работодателски организации: Център за оценка на риска | Синдикати: Федерация на независимите синдикати от земеделието 27.05.2019 24
КТД19000677 / 28.05.2019 4 Работодателски организации: ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА | Синдикати: Федерация на независимите синдикати от земеделието 27.05.2019 24
КТД19000414 / 11.03.2019 3 Работодателски организации: Българска асоциация на металургичната индустрия | Синдикати: Синдикална Федерация "Металици";Национална федерация "Металургия"-Подкрепа 04.11.2018 24
КТД19000393 / 07.03.2019 2 Работодателски организации: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ; Изпълнителна агенция по горите | Синдикати: Федерация на синдикалните организации от горското стопанство и дървопреработващата промишленост;НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРСКО СТОПАНСТВО" НА КТ "ПОДКРЕПА" 01.01.2019 24
КТД18000192 / 15.02.2018 4 Работодателски организации: МВР | Синдикати: Синдикална федерация на служителите в МВР;СДРУЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЕН ПОЛИЦЕЙСКИ СИНДИКАТ В БЪЛГАРИЯ;СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛЕН СИНДИКАТ НА ПОЖАРНИКАРИТЕ И СПАСИТЕЛИТЕ ОГНЕБОРЕЦ";СДРУЖЕНИЕ "СИНДИКАЛЕН АЛИАНС СИГУРНОСТ В МВР" ;СДРУЖЕНИЕ "СИНДИКАТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ";СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛЕН СИНДИКАТ - ПОЛИЦИЯ" 01.01.2018 24
КТД19000256 / 06.02.2019 1 Работодателски организации: БЪЛГАРСКА БРАНШОВА КАМАРА НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА ОТ ПРОУЧВАНЕТО, ДОБИВА И ПРЕРАБОТКАТА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ /БЪЛГАРСКА МИННО - ГЕОЛОЖКА КАМАРА/ | Синдикати: Федерация на независимите синдикати на миньорите - КНСБ;Синдикална миньорска федерация - Подкрепа 25.01.2019 24
КТД18001091 / 20.12.2018 22 Работодателски организации: СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП; Северноцентрално държавно предприятие ДП; Североизточно държавно предприятие ДП; Югозападно държавно предприятие-ДП; ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ; ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП | Синдикати: Федерация на синдикалните организации от горското стопанство и дървопреработващата промишленост;Национална федерация "Земеделие и горско стопанство" - КТ Подкрепа 01.01.2019 24
КТД18000517 / 11.06.2018 10 Работодателски организации: МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА; Съюз на работодателите /ръководителите/ в системата на народната просвета в България; Сдружение на директорите в средното образование в Р България | Синдикати: Синдикат на българските учители;СИНДИКАТ ОБРАЗОВАНИЕ КЪМ КТ ПОДКРЕПА;НЕЗАВИСИМ УЧИТЕЛСКИ СИНДИКАТ 29.11.2018 19
/ n/a 21 Работодателски организации: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА; Българска асоциация на работодателите в областта на културата | Синдикати: Независима синдикална федерация "Култура";Федерация "Култура" - КТ Подкрепа 20.11.2018 24
КТД18000968 / 28.11.2018 20 Работодателски организации: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА; Българска асоциация на работодателите в областта на културата | Синдикати: Независима синдикална федерация "Култура";СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ МУЗИКАЛНИ И ТАНЦОВИ ДЕЙЦИ;Федерация "Култура" - КТ Подкрепа 20.11.2018 24
КТД17000651 / 30.05.2017 4 Работодателски организации: | Синдикати: 31.10.2018 8
КТД18000891 / 05.11.2018 19 Работодателски организации: Камара на строителите в България | Синдикати: Федерация "Строителство, индустрия и водоснабдяване"-Подкрепа;Федерация на независимите строителни синдикати 15.11.2018 24
първа предишна 1 от 4 стр  следваща последна