Информационна система на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

Специален регистър на колективните трудови договори

Търсене
Търсене Изчисти
Входящ номер Договор номер Страни, подписали Колективния трудов договор Дата на влизане в сила Срок (месеци)
КТД20000596 / 22.07.2020 13 Работодателски организации: Сдружене Българска браншова камара Пътища | Синдикати: Федерация "Строителство, индустрия и водоснабдяване"-Подкрепа;Федерация на независимите строителни синдикати 17.07.2020 24
КТД20000648 / 18.08.2020 14 Работодателски организации: МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА; Съюз на работодателите /ръководителите/ в системата на народната просвета в България; Сдружение на директорите в средното образование в Р България | Синдикати: Синдикат на българските учители;СИНДИКАТ ОБРАЗОВАНИЕ КЪМ КТ ПОДКРЕПА;НЕЗАВИСИМ УЧИТЕЛСКИ СИНДИКАТ 26.11.2020 24
КТД20000593 / 21.07.2020 КТД № 14 от 30.07.2018 Работодателски организации: Сдружение "Българска Туристическа Камара" | Синдикати: Синдикат на туризма в България-КНСБ;НЕЗАВИСИМА СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НАТЪРГОВИЯТА,КООПЕРАЦИИТЕ,ТУРИЗМА И УСЛУГИТЕ;НФ "Търговия, услуги, контролни органи, туризъм" - Подкрепа 10.08.2020 24
КТД20000594 / 21.07.2020 12 Работодателски организации: СДРУЖЕНИЕ НАЦИОНАЛНА ТРАНСПОРТНА КАМАРА | Синдикати: Съюз на транспортните синдикати в България;Синдикат на железничарите в България;ФЕДЕРАЦИЯ НА ТРАНСПОРТНИТЕ РАБОТНИЦИ КЪМ КТ "ПОДКРЕПА" ;НАЦИОНАЛЕН ЖЕЛЕЗНИЧАРСКИ СИНДИКАТ КЪМ "КТ ПОДКРЕПА" 10.07.2020 24
КТД20000580 / 15.07.2020 11 Работодателски организации: Държавна агенция "Архиви" | Синдикати: СДРУЖЕНИЕ "ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ ОТ ДЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИИ";Федерация "Култура" - КТ Подкрепа 13.07.2020 24
КТД20000579 / 15.07.2020 10 Работодателски организации: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА; Българска асоциация на работодателите в областта на културата; СДРУЖЕНИЕ „РЪКОВОДИТЕЛИ В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА“ | Синдикати: Независима синдикална федерация "Култура";СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ МУЗИКАЛНИ И ТАНЦОВИ ДЕЙЦИ;Федерация "Култура" - КТ "Подкрепа";Синдикат "Театър, музика и танц" 01.07.2020 24
КТД20000555 / 09.07.2020 9 Работодателски организации: Българска национална телевизия | Синдикати: СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛЕН МЕДИЕН СИНДИКАТ /НМС/ "ТЕХНИКА"";СДРУЖЕНИЕ "СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ТЕЛЕВИЗИОННИ РАБОТНИЦИ-89";СДРУЖЕНИЕ "СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ" ;Национален радио-телевизионен синдикат;СДРУЖЕНИЕ "ГЕНЕРАЛНА ЦЕНТРАЛА НА БРАНШОВИ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ" 27.06.2020 24
КТД20000467 / 09.06.2020 8 Работодателски организации: МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА; Съюз на работодателите в системата на народната просвета в България; Сдружение на директорите в средното образование в Р България | Синдикати: Синдикат на българските учители;СИНДИКАТ ОБРАЗОВАНИЕ КЪМ КТ ПОДКРЕПА;НЕЗАВИСИМ УЧИТЕЛСКИ СИНДИКАТ 08.06.2020 5
КТД18000517 / 11.06.2018 КТД18000517/11.06.2018 Работодателски организации: МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА; Съюз на работодателите в системата на народната просвета в България; Сдружение на директорите в средното образование в Република България | Синдикати: Синдикат на българските учители;СИНДИКАТ ОБРАЗОВАНИЕ КЪМ КТ ПОДКРЕПА;НЕЗАВИСИМ УЧИТЕЛСКИ СИНДИКАТ 11.05.2020 6
КТД20000395 / 13.05.2020 7 Работодателски организации: Главна дирекция "Изпълнение на наказанията"; Държавно предприятие "Фонд Затворно Дело" | Синдикати: ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ ОТ ДЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИИ 30.04.2020 24
КТД20000378 / 07.05.2020 6 Работодателски организации: Сдружение "Съюз на В и К операторите в Р България" | Синдикати: Федерация "Строителство, индустрия и водоснабдяване"-Подкрепа;Национален браншов синдикат "Водоснабдител"-КНСБ 02.05.2020 4
КТД19000998 / 18.10.2019 10 Работодателски организации: Агенция "Пътна инфраструктура"-Централна администрация | Синдикати: Синдикат "Пътно дело"-Съюз на транспортните синдикати в България;Федерация "Строителство, индустрия и водоснабдяване"-Подкрепа 01.04.2020 17
КТД18000910 / 08.11.2018 18 Работодателски организации: Министерство на здравеопазването | Синдикати: Федерация на синдикатите в здравеопазването;Медицинска федерация "Подкрепа" 14.05.2020 6
КТД20000276 / 11.03.2020 5 Работодателски организации: БРАНШОВА КАМАРА НА ЦЕЛУЛОЗНО- ХАРТИЕНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ | Синдикати: ФСО-НА ГОРСКОТО СТОПАНСТВО И ДЪРВОПРЕРАБОТВАЩАТА ПРОМИШЛЕНОСТ;Федерация "Лека промишленост" - Подкрепа 01.04.2020 24
КТД20000228 / 25.02.2020 4 Работодателски организации: Българска браншова камара-Машиностроене | Синдикати: Национална Синдидкална Федерация "Метал-Електро";Синдикална федерация на машиностроителите и металоработниците-Подкрепа 01.01.2020 12
КТД20000002 / 02.01.2020 КТД № 1 от 03.01.2020 г. Работодателски организации: Министерство на отбраната | Синдикати: Федерация на независимите синдикати от отбраната "Българска армия";НС "Отбрана" към КТ "Подкрепа" 01.01.2020 24
КТД20000207 / 19.02.2020 3 Работодателски организации: Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" | Синдикати: ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ ОТ ДЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИИ;Синдиката на работещите в ДА ДРВВЗ-ФНСДОУ 18.03.2020 24
КТД20000166 / 07.02.2020 2 Работодателски организации: СЪЮЗ НА ПИВОВАРИТЕ В БЪЛГАРИЯ | Синдикати: Федерация "Хранителна и питейна промишленост" - Подкрепа;Синдикат на производителите на бира, храни и напитки - КНСБ 31.12.2020 24
КТД20000002 / 02.01.2020 1 Работодателски организации: Министерство на отбраната | Синдикати: НС "Отбрана" към КТ "Подкрепа";Федерация на независимите синдикати от отбраната "Българска армия" 01.01.2020 24
КТД19001093 / 29.11.2019 13 Работодателски организации: СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ | Синдикати: Федерация на независимите синдикати от земеделието;Национална федерация "Техническа индустрия, наука, информатика" 25.11.2019 24
първа предишна 1 от 5 стр  следваща последна