Информационна система на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

Начална страница


Услуги с използване на електронен подпис
Публични услуги, при които заявителя може да подаде своето заявление чрез квалифициран електронен подпис (КЕП) или да го изтегли като xml, след което да бъде входирано в деловодство на ИА ГИТ.

Електронни услуги
Електронни услуги, за които се изисква предварителна регистрация в ИА ГИТ. Достъп до услугите се извършва чрез потребител и парола само за работодателя, указан в заявлението за достъп.

Публични услуги
Публични услуги, за които не се изисква предварителна регистрация в ИА ГИТ. Осигуряват достъп до публичните регистри.